Welkom

Welkom op de site van de Bewonersvereniging Botlek e.o. in Zwolle, dé vereniging van huurders én eigenaren van de 124 ‘rode daken’ en 6 ‘CDA’ woningen, omsloten door de Botlek in Aalanden Zuid.

In 1994 is er naar aanleiding van de grote renovatie van het complex een bewonerscommissie ingesteld die inspraak had in de keuze en uitvoering van de werkzaamheden. Na de renovatie is de commissie doorgegaan om de belangen van de huurders ook daarna door te laten klinken bij de verhuurder. Later heeft SWZ de commissies opgeheven en hebben de leden de huurdersvereniging Botlek e.o. opgericht.
Bij de start van de verkoop van woningen door SWZ in 2002 is de naam gewijzigd in Bewonersvereniging Botlek e.o.

De vereniging telt zo’n 90 leden, huurder of eigenaar en heeft een bestuur, bestaande uit
5 personen, die in een aantal vergaderingen per jaar de lopende zaken (SWZ, gemeente, Woonkoepel, Woonbond) en komende activiteiten, zoals buurtfeest, kerstattentie en nieuwjaarsborrel, bespreken en voorbereiden.